Leer voor je leven

Als leraar voor de klas?

Het vak van leraar in het basisonderwijs is een aantrekkelijk, dankbaar en waardevol beroep. Je draagt immers bij aan de ontwikkeling van een nieuwe generatie. En met een diploma op zak kun je overal ter wereld aan de slag. Maar Nederland heeft je hard nodig, want er komt een tekort aan leraren.

De voordelen van het leraarschap:

 • Er komt landelijk veel werkgelegenheid, zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs.
 • De praktijk van het lesgeven is gevarieerd en nooit saai.
 • Je hebt elke dag te maken met enthousiaste kinderen.
 • Je levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de nieuwe generatie.
 • In onze complexe samenleving wint de rol van de school en de leraar aan belang.
 • Tijdens je loopbaan kun je de onderwijsdeskundigheid verder vergroten en je carrière verder uitbouwen.
 • Het startsalaris is bruto €2.290 en het eindsalaris €3.274 daarnaast krijg je een eindejaars- en vakantie uitkering en meer dan gemiddeld aantal vakantiedagen

Wat is een leraar basisonderwijs?

Je werkt met kinderen in het basis- en speciaal onderwijs in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Je laat kinderen kennismaken met de wereld van leren. Je leert ze in het begin lezen, schrijven en rekenen. En als ze ouder worden verdiep je hun kennis over de wereld. Het is een mooi beroep, want je maakt een belangrijk verschil in het leven van kinderen.

Lees hier hoe wij de 'ideale' leerkracht omschrijven. 

Wat leer ik de kinderen op de basisschool?

Het soort lessen dat je geeft, verschilt per groep. In groep 1 en 2 bereid je de kinderen spelenderwijs voor op vakken als rekenen en taal. Daarnaast help je ze met eenvoudige basisvaardigheden als plakken en knippen. Vanaf groep 3 gaan de leerlingen aan de slag met een flink aantal vakken: schrijven en lezen, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, muziek, gymnastiek, drama, tekenen en handenarbeid. Ook vertel je verhalen en voer je kringgesprekken. Je legt de stof uit, zet kinderen individueel of in groepjes aan het werk, en laat ze opdrachten of werkstukken maken. Je beantwoordt vragen en geeft soms aan het einde van de dag huiswerk op. Gedurende het schooljaar toets je de stof door middel van proefwerken en overhoringen. Je hebt dan ook veel nakijkwerk, moet rapporten schrijven en toetsgegevens in de administratie verwerken.

Wat houdt het beroep van leraar basisonderwijs nog meer in?

Naast leraar basis- en speciaal onderwijs ben je ook een:

 • pedagoog en coach
  Je kunt je inleven in kinderen en hun gedrag goed analyseren. Je haalt het beste uit een kind door op de juiste manier te coachen.
 • vraagbaak
  Kinderen, collega’s, ouders en instanties kunnen bij jou met vragen terecht.
 • encyclopedie
  Je bezit een brede kennis en wilt deze kennis graag overdragen aan je leerlingen.
 • duizendpoot
  Je bent een organisator pur-sang. Je organiseert schoolzaken en activiteiten, doet allerlei schoolklusjes, extra werk en je vergadert regelmatig met collega’s en het schoolbestuur.

Waar ben ik als leraar werkzaam?

Je bent als leraar primair onderwijs werkzaam in de basisschool. Wel zijn er verschillende vormen van onderwijs. Zo is er bijzonder en openbaar onderwijs. Het bijzonder onderwijs is verbonden aan een bepaalde religieuze of levensbeschouwelijke grondslag, bijvoorbeeld christelijk of islamitisch onderwijs. Scholen verschillen ook in hun onderwijskundige visie. Daarnaast is er het speciaal onderwijs: deze scholen zijn afgestemd op kinderen met leer- of gedragsproblematiek. Tenslotte heb je nog speciale scholen voor bijvoorbeeld dove of geestelijk gehandicapte kinderen.

Deel deze pagina op Google Plus Connect via LinkedIn