Leer voor je leven

Competenties: welke kwaliteiten heb je nodig om leraar te worden?

Competenties zijn persoonlijke kwaliteiten die nodig zijn om een beroep goed uit te kunnen oefenen. Of je geschikt bent voor een bepaald beroep, wordt namelijk niet alleen bepaald door je opleiding en werkervaring. Ook jouw persoonlijkheid en talenten spelen een belangrijke rol.

Ondernemend en onderzoekend

Als je leraar wilt worden in het basisonderwijs is het belangrijk dat je ondernemend bent en een onderzoekende en professionele houding hebt. Tijdens je studie ontwikkel je professioneel leraarschap vanuit maatschappelijk bewustzijn en haal je het beste uit jezelf en je studie. Je ontwikkelt een band met medestudenten en met de medewerkers van de hogeschool. Wij bieden je daarvoor een goede structuur en een uitdagend studieklimaat met persoonlijke aandacht.
Je besteedt daarnaast veel tijd in het klaslokaal, waar je door trial-and-error de kneepjes van het onderwijsvak leert. Tegen het eind van de studie heb je geleerd om een volwaardige onderwijskracht te zijn en heb je een professionele houding ontwikkeld. De kinderen van de wereld hebben dan veel baat van jouw onderwijskwaliteiten.

Persoonlijk Meesterschap

Een leerkracht moet niet alleen goed rekenen en taal kunnen geven. Wij vinden dat een onderwijsprofessional ondersteuning moet kunnen geven aan de kinderen, leerlingen en/of studenten bij de ontwikkeling van hun:

 • persoonlijkheid cepm_logo_rgb_477
 • morele kompas
 • culturele en maatschappelijke oriëntatie

De leerkracht moet hiervoor eigenschappen zoals: pedagogische feeling, tact, zorgvuldigheid, moed en waardebewustzijn ontwikkelen. We noemen dat Persoonlijk Meesterschap.

Als hogeschool participeren wij in het Center of Expertise Persoonlijk Meesterschap (CEPM). Door te participeren in onderzoeken en projecten kunnen we de laatste ontwikkelingen op dit gebied toepassen in ons onderwijs. Hierdoor zijn onze studenten niet alleen goed in het doorgeven van kennis maar worden zij ook inspirerende, moedige en krachtige leerkrachten!

Meer informatie over CEPM op www.cepm.nl

De competenties voor het leraarschap:

 1. Een goede leraar is interpersoonlijk competent. Hij kan op een goede, professionele manier met leerlingen omgaan.

 2. Een goede leraar is pedagogisch competent. Hij kan de leerlingen in een veilige werkomgeving houvast en structuur bieden om zich sociaal-emotioneel en moreel te kunnen ontwikkelen.

 3. Een goede leraar is vakinhoudelijk en didactisch competent. Hij kan de leerlingen helpen zich de culturele bagage eigen te maken die iedereen nodig heeft in de hedendaagse samenleving.

 4. Een goede leraar is organisatorisch competent. Hij kan zorgen voor een overzichtelijke, ordelijke en taakgerichte sfeer in zijn groep of klas.

 5. Een goede leraar is competent in het samenwerken met collega's. Hij kan een professionele bijdrage leveren een goed pedagogisch en didactisch klimaat op de school, aan een goede onderlinge samenwerking en aan een goede schoolorganisatie.

 6. Een goede leraar is competent in het samenwerken met de omgeving van de school. Hij kan op een professionele manier communiceren met ouders en andere betrokkenen bij de vorming en opleiding van zijn leerlingen.

 7. Een goede leraar is competent in reflectie, ontwikkeling en ontmoeting. Hij kan op een professionele manier over zijn bekwaamheid en beroepsopvattingen nadenken. Hij kan zijn professionaliteit ontwikkelen en bij de tijd houden.

 8. Een goede leraar is competent in onderzoek. Hij stelt kritische vragen over de uitvoering van zijn onderwijs en is in staat door onderzoek wetenschappelijke inzichten praktijkgeschikt te maken.
Deel deze pagina op Google Plus Connect via LinkedIn