Leer voor je leven

De kernwoorden van dalton: vrijheid, zelfstandigheid en samenwerking

Het daltonprogramma kun je geïntegreerd in het reguliere paboprogramma van Iselinge Hogeschool volgen. De opleiding leidt tot certificering, daarmee bedoelen we dat je dan gediplomeerd daltonleerkracht bent. Op een daltonschool doen kinderen zelfstandig kennis en ervaring op. Op die manier leren ze.

Pedagoge Helen Parkhurst was de grondlegger van het daltononderwijs. In 1905 gaf zij in Amerika les aan een klas met kinderen die erg verschillend waren. Ze ontdekte dat individueel en zelfstandig leren beter werkte dan klassikaal leren. De naam dalton komt van het plaatsje Dalton in Massachusetts (VS), waar Parkhurst lesgaf toen zij haar pedagogische visie ontwikkelde.

Het onderwijs op een daltonschool verloopt volgens drie pedagogische ankerpunten:

  1. vrijheid in gebondenheid
  2. zelfstandigheid
  3. samenwerking
Deel deze pagina op Google Plus Connect via LinkedIn