Leer voor je leven

Deeltijd verkort

Het basisonderwijs vraagt om mensen met een professionele kijk en inspirerende manier van lesgeven. Elk kind verdient een leraar met inlevingsvermogen en enthousiasme voor het vak. Een goede leraar heeft niet alleen organisatievermogen, maar beschikt ook over pedagogisch, didactisch en interpersoonlijk inzicht, vakinhoudelijke kennis en kan reflecteren en samenwerken. Maar bovenal moet je een warm hart hebben voor kinderen. Dat laatste geeft een solide basis aan het leraarschap.

Deeltijd verkort

Tijdens je opleiding is er sprake van een intensieve stage. Twee dagen per week werk je aan je interpersoonlijke, pedagogische, vakdidactische en organisatorische competenties. Al in korte tijd moet je laten zien dat je les kunt geven in alle vakken in de onder- en bovenbouw. Na een jaar kun je je taakbekwaam noemen. In het tweede jaar specialiseer je je en verdiep je je in passend onderwijs en verschillende vakken. Aansluitend voer je een afstudeeronderzoek uit. We gaan er vanuit dat je in je vooropleiding eerder onderzoek hebt gedaan, zodat je dat nu vrijwel zelfstandig kunt uitvoeren.

Opbouw van het studieprogramma

Er zijn 4 blokken per jaar. Ieder blok heeft een vaste opbouw.

6-8 lesweken
1 afrondingsweek
1 toetsweek

Daarnaast loop je twee dagen stage per week. De colleges zijn op maandag- en woensdagavond van 18.15 tot 21.30. 

Tijdens de opleiding doorloop je vier opleidingsfasen. De eerste twee fasen (opleidingsbekwaam en taakbekwaam) richten zich vooral op het beroep en het verzorgen van onderwijs in de eigen klas. Tijdens de volgende twee fasen (werkplekbekwaam en startbekwaam) richt je je op overkoepelende thema’s binnen een basisschool en je eigen specialisaties zoals de leeftijdspecialisatie en het vakprofiel.

Lijnen in het studieprogramma

Het studieprogramma van Iselinge Hogeschool is opgebouwd volgens vaste lijnen, waarin je je steeds verder ontwikkelt. Als student weet je precies wat er in elk van die lijnen van je verwacht wordt en wat jij van de opleiding kunt verwachten. 

lijnen_760

Hierdoor volg je afwisselend programma waarin afwisselend kennis, thematische opdrachten, onderzoek, vaardigheden, thematische opdrachten, begeleiding, stage, activiteiten, onderzoek en profileringsmogelijkheden centraal staan.

Je ontmoet diverse begeleiders tijdens je studie, lees meer over de begeleiding. 

Eigen leraarprofiel

Je krijgt bij ons volop de gelegenheid om verder te groeien in je leraarschap. Er zijn verschillende mogelijkheden voor specialisatie, verdieping en verbreding. Zo kun je eigen accenten leggen. Je kunt voor specifieke vakken kiezen. Je kunt een start maken met het behalen van de brede bevoegdheid bewegingsonderwijs, les geven in het voortgezet onderwijs of het speciaal basisonderwijs.

Keuzemogelijkheden

Je bepaalt tijdens je opleiding steeds meer zelf wat je leert. Dat maakt de studie interessant, maar dat maakt ook dat jij straks interessanter bent voor scholen. Als je je specialiseert, dan onderscheid je je van anderen.

In het tweede jaar van de deeltijd verkort (DV2) kun je stage lopen in het speciaal basisonderwijs.
Ook volg je de leeftijdsspecialisatie. Je specialiseert je in het jongere (groep 1 tot en met 4) of het oudere kind (groep 5 tot en met 8). Je loopt stage in de doelgroep van je specialisatie en je richt je in de opleiding op die doelgroep.

Je kiest daarnaast een vakprofiel. Je verdiept je in de kunstvakken (arts) of de zaakvakken (science). Daarmee krijg je meer kennis van het vakgebied en voer je dat specifieke vak ook uit in de basisschool. Je wordt in je vakverdieping begeleid door een ervaren docent, die je ondersteunt en inspireert.
Tenslotte kies je een onderwerp voor jouw afstudeerwerkstuk; je voert praktijkgericht onderzoek uit op een basisschool.

 

Deel deze pagina op Google Plus Connect via LinkedIn