Leer voor je leven

Feiten en cijfers

Iselinge Hogeschool ...

 • biedt de opleiding tot leraar basisonderwijs aan in vier varianten: voltijd, voltijd academisch, deeltijd en deeltijd verkort;
 • start daarnaast per februari 2019 met de associate degree Pedagogisch educatief professional;
 • heeft ongeveer 400 studenten, waarvan in 2018 ongeveer 140 eerstejaars;
 • neemt in het scholenveld van Oost-Gelderland een belangrijke plaats in;
 • verzorgt samen met Iselinge Academie een achttal post-hbo-opleidingen, waaronder die voor Intern begeleider en School Video Interactie Begeleiding;
 • biedt daarnaast samen met Radiant Lerarenopleidingen en Iselinge Academie twee masters aan: Leren Innoveren en Passend Meesterschap;
 • is door de Nederlands/Vlaams Accreditatie Organisatie (NVAO) positief beoordeeld en dus geaccrediteerd;
 • is opgericht in 1984, bij het samengaan van de Rijkspedagogische Akademie C. Kleywegt en de Groen van Prinsterer Kweekschool.

Waardering

Studenten geven Iselinge Hogeschool een positieve waardering. Dit blijkt uit de onderwijsvisitaties, de scores van de opleidingen in de jaarlijkse Keuzegids Hbo, het jaarlijkse onderzoek naar de beste studies door Elsevier en tevredenheidonderzoek onder de studenten. 

Lees hoe wij de kwaliteit van onze opleiding borgen.

Erkenningen

 • Geaccrediteerd volgens de voorwaarden van het NVAO. Het NVAO geeft een deskundig en objectief oordeel over de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.
 • Erkenning als opleiding primair onderwijs volgens de wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW).
 • Erkenning als nascholingsinstituut voor leraren primair onderwijs volgens de WHH.
 • Erkenning door de Stichting ECABO als leerbedrijf volgens de Wet educatie en beroepsonderwijs.
Deel deze pagina op Google Plus Connect via LinkedIn