Leer voor je leven

Internationalisering

Aanbod internationalisering

Op Iselinge Hogeschool leer je over jouw eigen grenzen heen te kijken. Een van de mogelijkheden daartoe is een buitenlandse stage of studie. Je kunt voor enkele dagen naar een intensief,  internationaal programma samen met studenten en docenten uit heel Europa, enkele weken naar een project van Edukans of enkele maanden studeren en stage lopen in bijvoorbeeld:

 • Suriname, 
 • Nieuw Zeeland  
 • Sint Maarten  
 • Curaçao.

Intensieve, internationale week (taakbekwame, werkplekbekwame en startbekwame fase):

Aansluitend bij jouw minor, vakspecialisatie, afstudeerwerkstuk of jouw aandeel in de academische werkplaats kun je drie tot vijf dagen in Europa weg. Je informeert jezelf over het onderwijssysteem van het land, leest in je in op het thema, volgt Engelstalige workshops en geeft er zo mogelijk ook een samen met een medestudent of docent. Met jou zijn er studenten en docenten uit heel Europa die geïnteresseerd zijn en kennis hebben over hetzelfde thema. Hieronder lees je de data, de onderwerpen en de bestemmingen. Mocht je geïnteresseerd zijn laat dit dan weten aan jouw begeleidend docent. Als jullie beiden zien dat de uitgekozen internationale week een meerwaarde heeft voor jouw studie en competenties, sturen jullie een mail naar ester.alake@iselinge.nl

Datum

thema

Bestemming

Informatie

14/11-17/11 2016

Dealing with differences

 

Vlissingen Nederland

www.hz.nl

16-11/18-11 2016

Global changes

Gotheborg, Sweden

http://globalweek.gu.se/english

22/11-24/11 2016

Internationalisation in the primary school

Malmö Sweden

www.mah.se/ls/iw

27/02-01/03 2017

Building bridges. Overcoming differences and collaboration between care, education and welfare

UCC Kopenhagen, Denemarken

https://ucc.dk/international/events/ucc-international-week-2017

12/12-16/12 2016

Stretch your mind

Creativity in the classroom

STEAM: science, technology, engineering, arts and mathematics

Karel de Grote Hogeschool Antwerpen België

https://www.kdg.be/

20-04/24-02 2017

Education in a Metropolitcan context

Antwerpen

https://www.ap.be/

03/04-07/04 2017

Migration and a sense of belonging

Hogeschool Arnhem Nijmegen, NL

http://specials.han.nl/themasites/

internationalweek-fhs/

-04/2017 en

10- 2017

Internationalisation in the classroom

VIA, Arhus, Denemarken

http://www.au.dk/en/

17/04-19/04 2017

Diverse themes:

Physical education and health

Science and technology for 10-12 years old

Conflict resolution

Equal treatment

Göteborg university Sweden

http://www.gu.se/english

15-0519-05 2017

Schoolsystems of Europe

 

Thinking skills

Marnix Hogeschool Utrecht Nl

http://www.mah.se/upload/FAKULTETER/

LS/Internationellt/Medarbetare%20LS%20int/

2015_april_Marnix%20IW.pdf

 

 

15-05/19-05

Internationalisation and interculturalisation. What can we learn from one another

University of Northumbria

New Castle

https://www.northumbria.ac.uk/

international/

 

Edukans (taakbekwame, werkplekbekwame en startbekwame fase)

Elk jaar geeft een medewerker van Edukans, samen met een Iselinge student die vorig jaar mee geweest is op onderwijsexpeditie, op een maandag in oktober voorlichting over de mogelijkheden. Zie hiervoor jouw lesrooster en houd je mail in de gaten voor een reminder van Ester Alake. Het betreft reizen van 2 weken die steeds tenminste een week in een vakantie vallen, nl. de herfstvakantie, de voorjaarsvakantie en de eerste weken van de zomervakantie. Kijk voordien al op https://inactievooredukans.nl/programmas

Onderwijsexpeditie

Samen met een groep toekomstig leerkrachten uit Nederland ga je veertien dagen naar Malawi, Oeganda, Ethiopië  of Kenia. Je leert hoe het basisonderwijs daar in elkaar steekt en samen met de Afrikaanse medestudent zul je lesgeven en kennis uitwisselen op het gebied van onderwijs en cultuur. 

Terug in Nederland zamel je geld in voor onderwijsprojecten in Malawi, Oeganda, Ethiopië en Kenia. Op deze manier kun je je inzetten om daadwerkelijk kansarme kinderen naar school te helpen.

Werelddocent

Werelddocent is voor de (toekomstig-)leerkracht in het ontwikkelingsland én voor de Nederlandse onderwijsprofessional een onvergetelijke ervaring. Nederlandse leerkrachten, schoolleiders en studenten brengen hun expertise in en worden op hun beurt gevoed door collega's in ontwikkelingslanden. De reizen bieden voor de Nederlandse deelnemers een herwaardering van de eigen keuze voor het onderwijs, zelfreflectie en relativeringsvermogen. Zij versterken daarnaast competenties die binnen het huidige Nederlandse onderwijs belangrijk zijn: omgaan met verschillen, samenwerken, reflectie en pedagogische en didactische ontwikkeling.

Langere stage en studie in het kader van de themalijn (startbekwame fase)

Van eind december tot en met de eerste week van maart kun je in jouw afstudeerjaar naar het buitenland voor studie en stage binnen de module themalijn ´Opdracht aan het onderwijs´. In april van het derde jaar geef je je na een informatiesessie op bij ester.alake”iselinge.nl. Voorafgaand aan je reis leg je met jouw begeleider van de themalijn vast aan welke competenties je wilt werken, welke studieonderdelen je in het buitenland oppakt en wat je in de tien weken durende stage wilt bereiken. Je loopt gemiddeld drie dagen in de week stage, onder begeleiding van een mentor. Ook doe je interviews met mensen binnen en buiten het onderwijs en bezoek je instellingen die een relatie hebben met onderwijs en leren zoals musea, onderzoeksinstituten, instellingen voor jeugd en jongerenwerk. Je richt je daarbij op een dilemma in de samenleving op het gebied van kunst en cultuur, zorg, sport, welzijn, levensbeschouwing of samenleven. In de tabel zie je waar studenten afgelopen jaren hebben gestudeerd en stage gelopen.

Thema

Bestemming

Informatie

Mensenrechten en slavernij

Sint Maarten, zowel universiateit als stagescholen

Universiteit

https://www.wilweg.nl/landen/meer-landen/sint-maarten/studie-op-sint-maarten

http://www.usmonline.net/#/home/

Stagescholen

Sr. Borgiaschool http://www.srborgiaschool.net/

 

Omgevingsonderwijs

Tweede taalonderwijs

Invoeren digibord

Bewegingsonderwijs buiten

Aardrijkskunde en natuuronderwijs vanuit de leef en belevingswereld van Curaçaose kinderen

Curaçao

 

Universiteit

http://www.uoc.cw/

Basisscholen

Protestants www.vpco.org/
(Marnix, Speciaal basisonderwijs Divi Divi, Albert Sweitzer)

Katholiek http://www.rkcs.org/index.php?pageid=vac

Openbaar  www.curacao-gov.an

 

Engels als tweede taal

Nederlands als tweede taal

Woordenschatonderwijs

Automatiseren van optellen en aftrekken tot 100

Aruba

PABO http://www.ipaaruba.com/

Basisscholen

Katholiek http://skoa.net76.net/

Protestants http://www.overheid.aw/informatie-dienstverlening/adressengids-schoolbesturen_3209/letter/S/

 

Nederlands als tweede taal

Muziekonderwijs

Religies, vieren en feesten

Rekenonderwijs realistischer

Geschiedenis

Suriname

Lerarenopleidingen en PABO

http://www.vvob.be/suriname/doelgroepen/pedagogische-instituten

https://www.wilweg.nl/landen/meer-landen/suriname

Basisscholen

http://www.de-surinaamse-krant.com/2016/08/rooms-katholiek-centraal-schoolbestuur.html

http://www.risproject.nl/nieuws.html

https://info-suriname.com/onderwijs-suriname/

 

Verder zijn er afgelopen jaren studenten geweest die hebben stage gelopen in

 • Nieuw Zeeland 
 • Engeland 
 • Duitsland 
 • Italië 
 • Roemenië 
 • Polen 
 • Internationale klas in Silkeborg (Denemarken).

Wanneer je zelf een stageplaats wilt en kunt regelen mag dat. Voorwaarden zijn dat je een mentor krijgt die samen met jou in de klas is, die tenminste een keer per week feedback geeft op jouw handelen en dat de instructietaal Nederlands, Engels of een andere taal die jij spreekt op near native niveau.

 

 

Deel deze pagina op Google Plus Connect via LinkedIn