Leer voor je leven

Kennispartners in het onderwijs

Het gonst in onderwijsland en dat vraagt om een pabo die weet welke ontwikkelingen en trends er spelen. En: hoe deze in daden om te zetten. Iselinge Hogeschool werkt daarom graag samen met partners met wie we nieuwe inzichten kunnen delen en plannen kunnen verwezenlijken.

Iselinge Academie

Iselinge Academie is partner van Iselinge Hogeschool op het gebied van nascholing. Onderwijsprofessionals kunnen bij Iselinge Academie terecht voor post-hbo-opleidingen en masters. Ook teamscholing op maat behoort tot de mogelijkheden. Iselinge Academie heette voorheen SONedutraining en staat bekend om de praktijkgerichte aanpak: tijdens de opleiding ga je aan de slag met concrete vraagstukken uit je eigen groep of functie.  

Opleiden in School, Partnerschap Oost-Gelderland

oistransparant_283

Iselinge Hogeschool werkt samen met een hondertal basisscholen in de Achterhoek en Liemers. Deze opleidingsscholen zijn verenigd in Opleiden in School, Partnerschap Oost-Gelderland. Samen geven we vorm aan de opleiding van de nieuwe generatie leerkrachten in onze regio. En dat doen we met toewijding en professionaliteit: de studenten worden begeleid door speciaal getrainde mentoren en schoolopleiders.

De scholen uit het partnerschap zijn ook nauw verbonden met het onderzoek op Iselinge Hogeschool: zij dragen nieuwe onderzoeksvragen aan en nemen deel aan de academische werkplaats. Zo werken we samen aan de ontwikkeling van het basisonderwijs én van onze opleiding.

Open Universiteit

Iselinge Hogeschool biedt sinds 2009 samen met de Open Universiteit de academische pabo aan. Daarnaast werken er twee wetenschappers van het Welten-instituut (Open Universiteit) in onze academische werkplaats, waar zij onderzoek doen naar leernetwerken.

Graafschap College

Het Graafschap College heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de associate degree Pedagogisch Educatief Professional en verzorgt een deel van het curriculum van deze opleiding. Daarnaast zetten we ons samen in om de doorstroom van studenten van het mbo naar de pabo te bevorderen, door studenten bijvoorbeeld voor te bereiden op de toelatingstoetsen. Ook werken we samen bij projecten over integrale kindcentra (IKC’s) en draagt Iselinge Hogeschool bij aan keuzemodules voor het mbo.

Radiant Lerarenopleidingen

radiant-logo-nl-rgb-100mm-72dpi_283Radiant Lerarenopleidingen is een coöperatie van negen veelal kleinschalige, zelfstandige pabo’s. Behalve Iselinge Hogeschool zijn dat: Christelijke Hogeschool Ede, Driestar (Gouda), iPabo (Amsterdam en Alkmaar), Katholieke Pabo Zwolle, De Kempel (Helmond), Marnix Academie (Utrecht), Thomas More (Rotterdam) en Viaa (Zwolle).

De Radiant Lerarenopleidingen ontwikkelen samen masters en hebben een gezamenlijke onderzoeksagenda met persoonlijk meesterschap als centraal thema. Ook ondersteunen de negen pabo’s elkaar waar zij kunnen. 

Deel deze pagina op Google Plus Connect via LinkedIn