Leer voor je leven

Kwaliteit en kwaliteitsborging

Iselinge Hogeschool hoort bij de beste pabo’s
en scoort excellent voor docentteam

Nationale Studenten Enquete
Iselinge Hogeschool staat voor kwaliteit. De beoordeling door onze eigen studenten is lovend! We scoren hoger dan het landelijk gemiddelde in de Nationale Studenten Enquete van Studiekeuze123. Een 4,07 op een schaal van 5 (een ruime 8) voor de studie in het algemeen. De studenten zijn met name tevreden over de voorbereiding op de beroepsloopbaan, de stage ervaring en studiefaciliteiten. De sfeer op de hogeschool krijgt een 9,3 van de studenten (4,6 op 5 puntschaal). Bekijk hier de factsheet van Studiekeuze123. 

 Ans van Eijndhoven (directeur Iselinge Hogeschool): “ik ben heel erg blij met deze prachtige beoordeling. Dit is waar wij het als Hogeschool voor doen. We vieren dit feest en tegelijkertijd nemen we de verbeterpunten serieus en gaan daarmee aan de slag”.

Dat het goed gaat met Iselinge Hogeschool blijkt ook uit de stijging van het aantal inschrijvingen de afgelopen studiejaren. 

Accreditatie
Iselinge Hogeschool is weliswaar de kleinste hogeschool van Nederland, de kwaliteit wordt ook door experts zeer hoog gewaardeerd. Wij kregen een prachtige beoordeling van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Met name de excellente score voor het docententeam is opvallend. Verder scoren we 13 keer ‘goed’ en twee keer ‘voldoende’ op de 16 onderdelen. De NVAO is tot de conclusie gekomen dat studenten van Iselinge Hogeschool voldoen aan de hoge standaarden die gelden voor leerkrachten basisonderwijs. Zowel het werkveld als de alumni zelf zijn tevreden over wat ze tijdens de opleiding geleerd hebben. De afgestudeerden vinden goed hun weg naar de onderwijspraktijk of naar een vervolgopleiding.

Keuzegids 
De goede resultaten komen ook tot uitdrukking in de Keuzegids Hoger Onderwijs. Iselinge Hogeschool komt als beste pabo van Midden- en Oost Nederland uit de bus. De Keuzegids geeft de grote mate van tevredenheid van studenten weer.

Alles overziende is dit een resultaat waar we heel blij mee zijn. De opleidingen van Iselinge Hogeschool voldoen aan de eisen van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).

 

Borging van kwaliteit

In het Instellingsplan staat beschreven hoe Iselinge Hogeschool kwaliteit definieert. Op basis van het Instellingsplan wordt gewerkt met jaarplannen. In deze jaarplannen zijn de strategische doelen van de hogeschool uitgewerkt in voorgenomen doelen voor verschillende organisatieterreinen. In projectplannen is vervolgens het meest concrete niveau uitgewerkt. In deze plannen is inzichtelijk gemaakt wie welke acties uitvoert en hoe de planning is. Er zijn dus plannen op drie niveaus en deze plannen kennen een eigen kwaliteitscyclus, waarmee bewaakt wordt of de plannen ook gerealiseerd worden.

Iselinge Hogeschool gaat uit van een Rijnlands model, waarbij het streven is dat de belangen van alle stakeholders met elkaar in evenwicht zijn. Om inzicht te krijgen in de beschreven doelstellingen, hanteert Iselinge Hogeschool het INK-managementmodel. Momenteel ontwikkelt de organisatie zich van een systeem-georiënteerde organisatie (INK fase 3) naar een keten-georiënteerde organisatie (INK fase 4).

Deel deze pagina op Google Plus Connect via LinkedIn