Leer voor je leven

Missie en visie

Onze missie 'Eigen Wijs Samen Werken'

Iselinge Hogeschool is bescheiden van omvang, maar ambitieus wanneer het gaat om het realiseren van een eigen onderwijsvisie en een eigen kenniscentrum in het oosten van het land. We vinden het daarbij leuk om een beetje eigenwijs te zijn, onze eigen koers te varen als het ware. Eigenwijsheid past ook bij het leraarschap, maar leraarschap betekent ook dat je wijs moet zijn. Wijs in alle aspecten van het primair onderwijs in Nederland. Wijsheid wil ook zeggen dat we op hoog niveau kennis in huis willen halen. De kennis die nodig is om het onderwijs toekomstbestendig te kunnen houden. Dat betekent niet dat wij het alleen willen doen. Integendeel, onderwijs is van samen. Samen met docenten, studenten, kinderen, medewerkers, decanen, scholenveld, schoolbesturen, alumni en alle andere betrokkenen. Wij zijn er absoluut van doordrongen dat je dat alleen kunt doen door alle lagen van het onderwijs slim met elkaar te verbinden en slim te combineren. En werken betekent domweg dat er ook nog gewerkt moet worden. Werken staat voor onze beroepsgerichte hogeschool. Met passie en met inzet voor het leraarschap en dus voor de kinderen en de wereld. Het werkt!

Onze visie

Onze visie staat beschreven in het instellingsplan 2014-2018. Het plan heeft als titel 'Eigen Wijs Samen Werken'. Dit motto geeft de richting aan voor de periode 2014 - 2018. Het instellingsplan richt zich op het verder ontwikkelen van een flexibele, ondernemende kwaliteitshogeschool met een integraal onderwijsconcept. In dit onderwijsconcept heeft de student de hoofdrol, bijgestaan door gespecialiseerde en professionele docenten en het werkveld. Wij bieden een breed, gedifferentieerd onderwijsaanbod tot en met academisch niveau in de vorm van een learning community. Crossmediale didactiek is de basis en het middel waarop het onderwijsconcept gestalte krijgt. Dit alles vanuit ons besef dat onderwijs pas werkelijk goed is als er sprake is van een ontwikkelingsgerichte verbinding met de wereld om ons heen. Wij zijn geworteld in de Achterhoek en spelen een belangrijke rol bij de vitalisering van de regio. Die verbinding zal ertoe leiden dat studenten, scholen en andere betrokkenen zich tot de hogeschool verhouden als echte 'partners in onderwijsontwikkeling'.

Deel deze pagina op Google Plus Connect via LinkedIn