Leer voor je leven

Onderwijsvormen

Wat is openbaar onderwijs?

Een openbare school geeft ruimte voor verschillen. Daar is:

  • iedereen welkom;
  • actief aandacht voor uiteenlopende levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke waarden;
  • iedereen als medewerker benoembaar, ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid;
  • de openbare school van en voor de samenleving;
  • respect voor anders zijn;
  • gelegenheid om levensbeschouwelijk vormings- of godsdienstonderwijs te volgen.

Wat is bijzonder onderwijs?

Het bijzonder onderwijs is een stichting of een vereniging die niet onder het beheer van de overheid staat. Dit onderwijs wordt gerund door particulieren of kerkelijke instanties met een bepaalde religieuze of levensbeschouwelijke visie. Het kan onderverdeeld worden in confessioneel bijzonder onderwijs en algemeen bijzonder onderwijs. Het bijzonder onderwijs heeft zijn bestaan naast het openbaar onderwijs.

Wat zijn scholen met een bepaalde onderwijskundige grondslag?

Alle scholen zijn vrij hun onderwijs in te richten volgens een bepaalde onderwijskundige methode of visie. Voorbeelden van heel uitgesproken visies zijn Daltonscholen, Iederwijsscholen, Jenaplanscholen, Montessorischolen en vrije scholen.

Wat is speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is onderwijs voor kinderen met een handicap, chronische ziekte of stoornis. Deze kinderen krijgen in het speciaal onderwijs meer aandacht en ondersteuning dan in het reguliere onderwijs.

Deel deze pagina op Google Plus Connect via LinkedIn