Leer voor je leven

Onderzoeksthema en -topics

Binnen de onderzoekseenheid hebben we –passend bij het Iselingemotto ‘eigen wijs samenwerken’– drie onderzoekstopics onderscheiden.

Bij het eerste topic ‘eigen’ gaat het om de brede persoonsvorming van (aanstaande) leerkrachten die nodig is om leerlingen goed voor te bereiden op de toekomstige samenleving. Onderwerpen waaraan gedacht kan worden: jezelf kennen, weten waar je voor staat, beroepstrots, professionele beroepsspanningen, de pedagogische opdracht, morele vorming en burgerschap, culturele diversiteit & inclusie. Ook kan gedacht worden aan thema’s als omgaan met verschillen. Iselinge werkt samen met andere pabo’s in het CEPM (Centre of Expertise Persoonlijk Meesterschap).  Centraal staat daarin de kwaliteit van de leraar en de jeugdzorg-hulpverlener die verbonden is met zijn persoonskenmerken en met zijn vermogen om deze te verbinden met  alle aspecten van zijn beroepsuitoefening. Het gaat dan om zaken als: pedagogische feeling, tact, zorgvuldigheid, moed en waardebewustzijn. Concreet gaat het op het niveau van kind, leerling en student om de ondersteuning door de leraar en de jeugdzorg-hulpverlener van de ontwikkeling van diens persoonlijkheid, morele kompas en zijn culturele en maatschappelijke oriëntatie. Meer informatie over het CEPM vindt op de site van het Expertisecentrum: www.cepm.nl

Bij het tweede topic ‘wijs’ staat leren centraal; het leren van leerlingen op de basisschool, studenten, leraren én lerarenopleiders. Onderwerpen kunnen zich richten op 21e eeuwse vaardigheden, het door nieuwe media verrijken van de leeromgeving en het onderzoek naar de effectiviteit van didactieken als onderzoekend en ontwerpend leren.

Het onderzoek binnen het derde topic ‘samenwerken’ moet zich richten op innovatie van onderwijs. Met andere woorden: het moet zich richten op nieuw te ontwerpen praktijken die bijdragen aan onderwijs dat zowel ‘effective, efficiënt en enjoyable’ is. Het onderzoek moet inzichten en praktijken genereren die breed relevant zijn: voor (aanstaande) leerkrachten in hun professionele handelen, voor docenten in hun professioneel handelen en voor leerlingen in hun leren. Het onderzoek is geïnspireerd door de theory of improvement: wanneer het pedagogisch-didactisch handelen van  (aanstaande) leerkrachten aan kwaliteit wint, zullen de leeropbrengsten én het leerplezier van leerlingen toenemen.

Deel deze pagina op Google Plus Connect via LinkedIn