Leer voor je leven

Keuze van onderzoeksvragen

Zowel binnen de docentengroep van Iselinge Hogeschool als binnen de directeurengroep van de opleidingsscholen worden relevante onderzoeksvragen geïnventariseerd. Er wordt bekeken op welke manier de ideeën van docenten en directeuren te matchen zijn.

Elk voorjaar wordt door het projectteam van de Academische Werkplaats bepaald welke onderzoeksvragen in een onderzoeksproject van start zullen gaan. In de selectie worden de volgende criteria gehanteerd:

  • De onderzoeksvraag leent zich voor ontwerpgericht onderzoek.
  • De onderzoeksvraag is onder te brengen onder een van de onderzoekstopics van het onderzoeksbeleidsplan van de hogeschool.
  • Er zijn meer scholen geïnteresseerd in de onderzoeksvraag en de opbrengst van het onderzoek moet relevant zijn voor meer opleidingsscholen.
  • De vraag moet onderzoeks-geschikt zijn en binnen aanvaardbare tijd kunnen leiden tot bruikbare opbrengsten.

Studenten van de academische pabo maken in alle gevallen deel uit van een of meer onderzoeksprojecten in de Academische Werkplaats.

Op dit moment wordt er in de Academische Werkplaats onderzoek gedaan naar drie thema’s:

  1. Onderzoekend en ontwerpend leren in thematisch zaakvakkenonderwijs 
  2. Zelf aan het stuur: intens en betrokken leren 
  3. Pedagogische sensitiviteit in het omgaan met (hoog)begaafde leerlingen
Deel deze pagina op Google Plus Connect via LinkedIn