Leer voor je leven

Opbouw van de opleiding

De ad-opleiding sluit goed aan op jouw situatie en achtergrond. De opleiding is opgebouwd rond een aantal thema’s uit de beroepspraktijk. In ieder semester komt een specifiek thema aan bod.

Vier doorlopende leerlijnen tijdens de hele opleiding:

1. professionele ontwikkelingslijn 
2. kennislijn 
3. praktijklijn 
4. ontwerplijn

 

De lessen worden gegeven door betrokken, bekwame en bevlogen docenten. Afhankelijk van het onderwerp krijg je les van docenten van Iselinge Hogeschool of het Graafschap College.

Je werkt in leergroepen van ongeveer acht studenten. In deze leergroepen staat je persoonlijke professionele ontwikkeling centraal en bespreek je je ervaringen uit de praktijk.

Lestijden
Er is les op maandag- en woensdagavond van 18.15 tot 21.30 uur. Elk jaar zijn er ook ongeveer acht thema-avonden op dinsdag.

 Thema’s studiejaar 1:

- het zich ontwikkelende kind;
- het kind in de leerrijke omgeving.
Je verdiept je in de verschillende leer- en ontwikkelingslijnen. Je leert hoe je
activiteiten kunt ondernemen om de leeromgeving van kinderen uitdagender te maken. Ook leer je samen te werken binnen je eigen organisatie en directe omgeving. Je doet kennis op over talenten van kinderen. Ook komen gesprekstechnieken, ouderbetrokkenheid en wijkwerk aan bod.

Thema’s studiejaar 2:

- het kind binnen het sociale systeem;
- het kind in de samenleving.
Nu ligt de nadruk op het ondersteunen van de ontwikkeling in complexe situaties. Je bent meer gericht op het gehele systeem rond de groep kinderen. Kennis over de sociale omgeving van het kind, maar ook kennis over regelgeving zijn van belang. Aan het einde van je studie profileer je je op een van de volgende gebieden: onderwijs, kinderopvang of jeugdzorg. Je werkt aan een afstudeeropdracht die gerelateerd is aan de beroepspraktijk.

Praktijkervaring

Tijdens je opleiding doe je, naast theore-tische kennis, ook praktijkervaring op. Je werkt vanaf het begin van de opleiding in het onderwijs, de kinderopvang of de jeugdzorg. Bij voorkeur is dat een praktijkplaats waar verschillende professies samenwerken, in bijvoorbeeld een IKC of brede school. Je past kennis en inzichten uit je opleiding toe in de praktijk en je bespreekt dit in je praktijkleergroep.

De gemengde samenstelling van deze praktijkleergroep zorgt ervoor dat je leert werken in een multidisciplinair team en kennis krijgt van verschillende contexten. In de praktijk word je begeleid door een praktijkbegeleider en door een docent vanuit de opleiding. Het functioneren in de praktijk wordt na ieder semester getoetst door middel van een portfolio en een gesprek.

 

Deel deze pagina op Google Plus Connect via LinkedIn