Leer voor je leven

Hoe ziet het studieprogramma er uit?

Het basisonderwijs vraagt om mensen met een professionele kijk en inspirerende manier van lesgeven. Elk kind verdient een leraar met inlevingsvermogen en enthousiasme voor het vak. Een goede leraar heeft niet alleen organisatievermogen, maar beschikt ook over pedagogisch, didactisch en interpersoonlijk inzicht, vakinhoudelijke kennis en kan reflecteren en samenwerken. Maar bovenal moet je een warm hart hebben voor kinderen. Dat laatste geeft een solide basis aan het leraarschap.

 1. In de eerste helft van het propedeusejaar is het onderwijs op je pedagogische kwaliteiten gericht. Je leert hoe je kinderen begeleidt en hoe je hen iets op de juiste wijze kunt leren. Je maakt ook kennis met de verschillende vakken en lesmethoden die in het basisonderwijs worden gebruikt. In de tweede helft van dit jaar is al het onderwijs gericht op de middenbouw. Je loopt ook stage in die bouw.
 2. In het tweede jaar loop je eerst stage in de onderbouw en vervolgens in de bovenbouw. Het onderwijs op de pabo sluit daar direct bij aan. Je leert les te geven in alle vakken, het gaat dan ook vooral om didactiek.
 3. Vanaf het derde jaar ga je je specialiseren. Je verdiept je in een leeftijdsgroep en een schoolvak naar keuze. In de werkplek- en startbekwame fase, loop je het hele jaar mintens twee dagen in de week stage op een opleidingsschool. Ook kun je in het buitenland stagelopen. Je stelt voor een groot deel je eigen programma samen. Je kunt een van de volgende minoren volgen: 
 • Wetenschap en technologie
 • Teksten schrijven: accent op zelfsturing en beoordeling
 • Er zit muziek in onderwijs
 • Computational thinking
 • Pedagogische sensitiviteit en hoogbegaafdheid
 • Omgaan met kritische ouders
 • Ssst...wij lezen!
 • Povo: specialist bovenbouw en werken in de onderbouw van het VO
 • Innovatie-attitude en het toepassen van nieuwe ict-mogelijkheden
 • Gedrag en mindset van leerkrachten

Lees meer over de structuur van de voltijdopleiding.

Lijnen in het studieprogramma

lijnen_760

Het studieprogramma van Iselinge Hogeschool is opgebouwd volgens vaste lijnen, waarin je je steeds verder ontwikkelt. Als student weet je precies wat er in elk van die lijnen van je verwacht wordt en wat jij van de opleiding kunt verwachten. 

Eigen leraarprofiel

Je krijgt bij ons volop de gelegenheid om verder te groeien in je leraarschap. Er zijn verschillende mogelijkheden voor specialisatie, verdieping en verbreding. Zo kun je eigen accenten leggen. Je kunt voor specifieke vakken kiezen. Je kunt de opleiding voor het daltoncertificaat volgen, een start maken met het behalen van de brede bevoegdheid bewegingsonderwijs, les geven in het voortgezet onderwijs of het speciaal basisonderwijs.

Lees meer over: Rooster en planning

Deel deze pagina op Google Plus Connect via LinkedIn