Leer voor je leven

Het vak van leraar leer je het beste tijdens je stage

Bij Iselinge Hogeschool vormen de stages een groot deel van het studieprogramma. Tijdens de stages leer je het echte vak. De basisscholen realiseren zich dat ze belang hebben bij het goed opleiden van studenten zoals jij.

Meer dan tien basisscholen uit de regio maken deel uit van het netwerk van de academische basisschool. Deze basisscholen bieden niet alleen opleidingsplaatsen voor studenten, maar hebben ook de ‘interne opleidingsstructuur’ op orde.

Reguliere stage

Je hoeft in de eerste twee jaar niet zelf op zoek te gaan naar een stageschool. Onze medewerkers van het stagebureau regelen dat voor je. Zij onderhouden de contacten met de (academische) basisscholen in de regio. In het eerste studiejaar begin je met een oriënterende stage en een stage in de middenbouw. In het tweede studiejaar begin je in de onderbouw (groep 1, 2 of 3) en ga je door naar de bovenbouw (groep 6, 7 of 8). In het eerste en tweede jaar loop je twee dagen per week stage, namelijk op de dinsdag en woensdag.

Werkplekstage

Met het werkplekleren hebben we een goede stap voorwaarts gezet. De basisscholen hebben onze studenten om ondersteuning gevraagd bij het realiseren van hun toekomstplannen. Je kunt nu tijdens de werkplekstage eigen accenten zetten. Je levert dan een specifieke bijdrage aan de schoolinnovatie.

LIO-stage

In de LIO-stage leid je zelfstandig een groep kinderen. De mentor en stagebegeleider begeleiden je op afstand. Je moet voldoen aan de bekwaamheidseisen die wettelijk zijn vastgelegd. Je loopt ten minste 65 dagen LIO-stage.

Beoordeling stages

Halverwege de stageperiode vindt de tussenbeoordeling plaats en aan het eind van de stageperiode krijg je een praktijkbeoordeling.

Meer weten?

Neem direct contact op.

foto: Leslie Wal

Leslie Wal

Stagebureau

'Met ons stagebureau zijn we de spin-in-het-web van Iselinge Hogeschool'

We hebben met diverse schoolbesturen principe-afspraken gemaakt om je als stagiaire goed te kunnen begeleiden. Wij zorgen ervoor dat je op de juiste stageplek komt. Wij merken steeds weer dat scholen onze gegevens bij wijze van spreken naast de telefoon hebben liggen om ons te kunnen bellen. Wij zijn een echte spin-in-het-web: wij helpen je aan een stageplek, maar we zijn ook een centraal contactpunt voor docenten, opleiders en mentoren.
Leslie Wal, medewerker stagebureau
ma-vr 10.00 - 13.00 uur

Deel deze pagina op Google Plus Connect via LinkedIn