Leer voor je leven

Informatie voor stagebedrijven


Op Iselinge Hogeschool start in februari 2019 een nieuwe opleiding: de associate degree Pedagogisch Educatief Professional. Deze deeltijd-hbo-opleiding op niveau 5 leidt studenten op tot beroepen als pedagogisch beleidsmedewerker/coach of lerarenondersteuner. Meer informatie is te vinden in het beroepsbeeld. Een deel van de studenten is momenteel werkzaam in bijvoorbeeld de kinderopvang of het onderwijs. Voor de studenten die (nog) geen werk hebben op een relevante werkplek zijn wij op zoek naar stageplaatsen.

Eisen stageplek

Een goede stageplaats voor een Ad PEP-student voldoet aan de volgende eisen:

  • De student kan er gedurende de twee jaar van zijn opleiding 16 uur per week stage lopen. Daarvan kan hij/zij 4 uur besteden aan opdrachten die hij krijgt vanuit de opleiding. Uitvoering van die opdrachten vindt zowel plaats op de eigen werkplek als op andere plekken binnen het werkveld.
  • De student kan werkzaamheden verrichten op niveau 5. Zie ter illustratie bijgaand beroepsbeeld en een overzicht van bekwaamheden en deeltaken. In het tweede leerjaar van de opleiding moet de student de mogelijkheid hebben om collega’s (niveau 2, 3, 4) te coachen.
  • Er is een hbo-opgeleide professional op de werkplek die een aantal uur per week beschikbaar is om de student te begeleiden in de stage. Voor de stage-beoordelingen komt een vertegenwoordiger van de opleiding die in overleg met de stagebegeleider aan het eind van de stageperiode tot een beoordeling komt.
  • De stage-uren mogen verspreid worden over meerdere locaties, mits deze onder dezelfde organisatie vallen en de stagebegeleider de student kan begeleiden op beide locaties.
  • De stagedagen worden in overleg vastgesteld. Op woensdag lopen studenten geen stage, dan hebben zij les op Iselinge Hogeschool.
  • Bij voorkeur blijft de student gedurende de twee jaar van de opleiding op dezelfde stageplek. Mocht dit niet mogelijk zijn binnen uw organisatie, dan kunt u dit aangeven. Relevante werkterreinen voor studenten zijn de kinderopvang (m.u.v. gastouders), het primair en voortgezet onderwijs (tot 14 jaar), jeugdzorg en sociaal (cultureel)werk. Ook andere sectoren waarin professionals pedagogisch en educatief actief zijn, komen mogelijk in aanmerking.

Heeft u een geschikte stageplaats voor één of meer Ad-PEP-studenten? Wij horen graag van u. Stuur een mail naar stagebureauad@iselinge.nl. Wij vragen u vervolgens om voor de stageplaats een vacature op te stellen. Deze vacatures stellen wij beschikbaar aan de studenten die nog geen relevante werkplek hebben. Zij sturen u een sollicitatiebrief, u nodigt hen uit en besluit op basis van het gesprek of er een geschikte kandidaat voor uw stageplek bij zit.

Tijdpad:

15 december Uiterlijk aanleveren vacatures
17 december Vacatures worden aangeboden aan de studenten
16 december tot 4 januari Studenten schrijven sollicitatiebrieven
Vanaf 4 januari  Studenten worden uitgenodigd voor sollicitatiegesprekken
Week 2 en 3  Sollicitatiegesprekken
18 januari  Studenten horen of ze aangenomen zijn op de stageplekken. Zij
mailen naar stagebureauad@iselinge.nl wanneer zij een plek
gevonden hebben.
Na 18 januari Indien nodig tweede ronde

 
Lees ook:
1. Concept vacature
2. Beroepsbeeld
3. Bekwaamheden en deeltaken

Deel deze pagina op Google Plus Connect via LinkedIn