Leer voor je leven

Structuur van de voltijdopleiding

De voltijdopleiding bestaat uit vier studiejaren. Ieder studiejaar bestaat uit twee semesters.  Een semester bestaat uit lesweken, toetsweken en stageweken. Bovendien is er in elke lesweek één stagedag gepland.

Eerste jaar (propedeuse)

Opleidingsbekwaam (je eerste ervaringen in je rol als leraar)
Taakbekwaam voor de middenbouw (werken in groep 4, 5 en 6)

Tweede jaar

Taakbekwaam voor de onderbouw (werken in groep 1, 2 en 3)
Taakbekwaam voor de bovenbouw (werken in groep 6, 7 en 8)

Derde en vierde jaar

Werkplekbekwaam (2 dagen per week op de stageschool)
Startbekwaam (werken in je eigen groep en afstuderen)

Je loopt elk jaar stage. In de eerste twee jaar regelt ons stagebureau de stage voor je en vanaf het derde jaar kun je zelf solliciteren naar een stageplek uit het aanbod van scholen met wie wij samenwerken.

Deel deze pagina op Google Plus Connect via LinkedIn