Leer voor je leven

Studiekosten

De studiekosten voor de deeltijdopleiding bestaan uit drie delen:

  • Het collegegeld voor 2019-2020 voor de vierjarige deeltijdopleiding bedraagt € 1701,-. Het kan echter ook zijn dat je een hoger tarief moet betalen. Zie daarvoor onze collegegeldwijzer voor deeltijdstudenten.
  • Het collegegeld voor 2019-2020 voor de tweejarige deeltijd verkorte opleiding is vastgesteld op het wettelijk collegegeld € 2083,00
  • De kosten voor boeken in het eerste jaar zijn het hoogst; deze bedragen ongeveer € 600,-. Deze boeken gebruik je tijdens de gehele opleiding.

Tegemoetkoming in studiekosten

Als deeltijdstudent kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming leraren. De tegemoetkoming leraren bestaat uit een tegemoetkoming in het cursus- of collegegeld en een tegemoetkoming in de studiekosten.

Kijk voor meer informatie hier. Het centrale telefoonnummer van DUO is 050 – 599 77 55. DUO heeft ook een app: 'Duo Student'.

Leven Lang Leren krediet

Vanaf 8 juni 2017 is het voor iedereen tot 55 jaar mogelijk om zich met het levenlanglerenkrediet te blijven ontwikkelen. Met ingang van studiejaar 2017-2018 kan iedereen tot 55 jaar die geen recht meer heeft op studiefinanciering geld lenen om collegegeld of lesgeld te betalen: het levenlanglerenkrediet. Zij kunnen dan tegen gunstige voorwaarden hun les- of collegegeld lenen als zij een opleiding in het mbo of het hoger onderwijs volgen.

Juist in deze tijd, met een snel veranderende arbeidsmarkt, is er behoefte aan een voortdurende bij- en omscholing. Minister Bussemaker vindt het belangrijk dat deze mogelijkheden niet stoppen na de studietijd: 'Het is van groot belang dat iedereen zich kan blijven ontwikkelen om zo de veranderingen in hun eigen baan bij te houden of om makkelijker van de ene baan naar de andere baan te kunnen overstappen. Met het levenlanglerenkrediet is dit voor iedereen mogelijk.'

De hoogte van het levenlanglerenkrediet hangt af van de hoogte van het collegegeld of lesgeld dat de student moet betalen. Men kan het krediet aanvragen voor de duur van een opleiding. Voor het levenlanglerenkrediet geldt dezelfde rente die studenten met recht op studiefinanciering hebben. Als het recht op levenlanglerenkrediet stopt, begint men 1 januari van het daaropvolgende jaar met terugbetalen. De rente staat dan telkens voor 5 jaar vast. De lening moet in 15 jaar terugbetaald worden. Hoeveel per maand terugbetaald moet worden, is inkomensafhankelijk.

Vanaf 8 juni 2017 is het mogelijk om het levenlanglerenkrediet bij DUO aan te vragen.

lllkrediet_608

Meer weten?

Neem direct contact op.

foto: Studenten Informatiepunt (STIP)

Studenten Informatiepunt (STIP)

Deel deze pagina op Google Plus Connect via LinkedIn