Leer voor je leven

De theorie van onze lerarenopleiding is nooit saai

Bij Iselinge Hogeschool leer je het onderwijsvak in een goede sfeer en met alle vakken en faciliteiten die je nodig hebt. We vinden dat elk kind zichzelf mag zijn en de ruimte moet krijgen om zijn eigen weg te kiezen. We leiden je op tot een leraar die in staat is om kinderen te inspireren en die maatschappelijk betrokken is. Je speelt in op individuele verschillen en geeft passend onderwijs, bijvoorbeeld aan kinderen met gedrag- of leerproblemen.

Hoe leren kinderen?

Wij besteden aandacht aan de vraag hoe kinderen leren. We zien graag dat kinderen experimenteren, onderzoeken en nieuwsgierig zijn. Daarom besteden we in ons onderwijsprogramma veel aandacht aan de onderwerpen wetenschap en techniek naast het doen van onderzoek en het onderwijskundig toepassen van allerlei nieuwe multimediale mogelijkheden.

Voorbeelden van onderwerpen die eveneens aan de orde komen zijn cultuurverschillen, maatschappelijke dilemma's en organisatie. De geleerde kennis wordt tijdens de studie regelmatig in praktijk gebracht.

Vakken

Pedagogiek-onderwijskunde, taal-lezen, Engels, rekenen-wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, beeldende vorming, muziek, dans/drama, schrijven, bewegingsonderwijs, media, onderzoek, samenleving, levensbeschouwing.

10 voor de leraar!

Zou elke leraar zelf geen 10 moeten halen? Onder de titel ‘10 voor de leraar’ werken we met andere pabo’s samen om ervoor te zorgen dat je voldoende kennis in je rugzak hebt. Deze kennis wordt getoetst. Bij Iselinge Hogeschool bereiden we je vanaf het eerste jaar voor op deze kennisbasis. Je krijgt veel lessen en maakt oefentoetsen. Onze docenten weten precies waar je aan moet voldoen en de lessen zijn erop gericht om je in staat te stellen gericht en succesvol te studeren.

Deel deze pagina op Google Plus Connect via LinkedIn