Leer voor je leven

Vrijstellingen en EVC's

Misschien kom je in aanmerking voor vrijstellingen, omdat je eerder verworven competenties hebt (EVC’s), of elders toetsen hebt gehaald. Het is de taak van het EVC-bureau om deze in relatie te brengen met de eisen van onze opleiding. Afhankelijk van je achtergrond, doet het EVC-bureau een onderzoek. Een onderzoek kan bestaan uit het wegen en waarderen van diploma’s en certificaten die een verzoek tot vrijstelling ondersteunen. Het onderzoek kan echter ook vergezeld gaan van toetsen, analyseren van toetsresultaten en gesprekken.

Vrijstellingen moeten voorafgaand aan de opleiding worden aangevraagd. Tijdens de opleiding worden door het EVC-bureau geen vrijstellingen meer verleend.

Over het algemeen gaat het EVC-bureau zeer terughoudend om met vrijstellingen. Zeker voor het deeltijd verkorte opleidingstraject en duale opleidingstraject worden doorgaans geen vrijstellingen verleend.

Vermoed je dat jij in aanmerking komt voor vrijstellingen, dan kun je een aanvraag indienen bij het EVC-bureau. Het EVC-bureau zal onderzoek doen en op grond daarvan een advies uitbrengen aan de examencommissie.

Kosten

Aan de weging van een eerder behaald diploma of certificaten zijn geen kosten verbonden. De kosten van een toelatingsonderzoek 21+ bedragen € 165,-.

Verzoek

Voor een toelatingsonderzoek 21+ kun je je melden tot uiterlijk 1 mei, als je in die zomer wilt starten. Voor het wegen en waarderen van diploma’s of certificaten kun je tot 1 september bij het EVC-bureau terecht. Wil je meer weten, stuur dan een bericht naar evcbureau@iselinge.nl.

Persoonsgegevens
Voornaam*
Tussenvoegsel(s)
Achternaam*
Straatnaam en huisnummer*
Postcode*
Woonplaats*
Telefoon*
E-mail*
   
Reden van dit verzoek:
Ik ben ouder dan 21 jaar en heb niet de vereiste vooropleiding (kosten € 165,-)
Ik wil eerder behaalde diploma's of certificaten laten wegen
   
Betaling  
Ondergetekende geeft hierbij toestemming aan Iselinge Hogeschool éénmalig de verschuldigde kosten voor het toelatingsonderzoek 21+ af te schrijven van rekening:
Bank-/gironummer
Naam rekeninghouder
Straatnaam en huisnummer
Postcode
Plaats
   
Ik heb een vraag, opmerking:
   
 

 

Wanneer een diploma of certificaat gewaardeerd dient te worden, stuur dan een gewaarmerkt exemplaar (aangetekend) naar:
Iselinge Hogeschool
T.a.v. EVC-bureau
Postbus 277
7000 AG Doetinchem

Deel deze pagina op Google Plus Connect via LinkedIn